سرور کانتر استرایک گلوبال آفنسیو (csgo)

بهترین ها را از ما بخواهید

Plan 1 | CSGO Match Server 10 slot 2 موجود است

تحت استیم (STEAM) با لایسنس قانونی
آنتی چیت استیم (VAC) و تاپ میکس گیم (TMGAC)
آخرین نسخه SourceMod و SourceMetamod
نصب پلاگین های ws , !knife , !glove , !mk! و lvl! (قابل سفارش)
نصب و راه اندازی وب پنل SourceBans برای مدیریت بهتر سرور (قابل سفارش)
دارای پلاگین های امنیتی ، رفع باگ و فان
دارای تمامی مپ های پابلیک
امکان درخواست تغییر ووت آخر مپ
دارای فایروال سخت افزاری
دارای فایروال نرم افزاری
پهنای باند سرور نامحدود
تعداد اکانت ادمینی نامحدود
قابلیت نمایش در لیست Internet بازی
قابلیت دانلود سریع (Fast Download)
زمان تحویل سرور بین 24 تا 48 ساعت می باشد
توجه !!!
سروری که به شما تحویل داده می شود 100 درصد شبیه به این سرور می باشد
همچنین در صورت خرید وجه برگشت داده نخواهد شد

  • 27015 رفته و سرور را تست کنید حتما قبل از خرید به سرور مچ 5.63.10.148
Plan 2 | CSGO Match Server 12 slot 2 موجود است

تحت استیم (STEAM) با لایسنس قانونی
آنتی چیت استیم (VAC) و تاپ میکس گیم (TMGAC)
آخرین نسخه SourceMod و SourceMetamod
نصب پلاگین های ws , !knife , !glove , !mk! و lvl! (قابل سفارش)
نصب و راه اندازی وب پنل SourceBans برای مدیریت بهتر سرور (قابل سفارش)
دارای پلاگین های امنیتی ، رفع باگ و فان
دارای تمامی مپ های پابلیک
امکان درخواست تغییر ووت آخر مپ
دارای فایروال سخت افزاری
دارای فایروال نرم افزاری
پهنای باند سرور نامحدود
تعداد اکانت ادمینی نامحدود
قابلیت نمایش در لیست Internet بازی
قابلیت دانلود سریع (Fast Download)
زمان تحویل سرور بین 24 تا 48 ساعت می باشد
سروری که به شما تحویل داده می شود 100 درصد شبیه به این سرور می باشد
همچنین در صورت خرید وجه برگشت داده نخواهد شد

  • 27015 رفته و سرور را تست کنید حتما قبل از خرید به سرور مچ 5.63.10.148
Plan 3 | CSGO Match Server 14 slot 1 موجود است

تحت استیم (STEAM) با لایسنس قانونی
آنتی چیت استیم (VAC) و تاپ میکس گیم (TMGAC)
آخرین نسخه SourceMod و SourceMetamod
نصب پلاگین های ws , !knife , !glove , !mk! و lvl! (قابل سفارش)
نصب و راه اندازی وب پنل SourceBans برای مدیریت بهتر سرور (قابل سفارش)
دارای پلاگین های امنیتی ، رفع باگ و فان
دارای تمامی مپ های پابلیک
امکان درخواست تغییر ووت آخر مپ
دارای فایروال سخت افزاری
دارای فایروال نرم افزاری
پهنای باند سرور نامحدود
تعداد اکانت ادمینی نامحدود
قابلیت نمایش در لیست Internet بازی
قابلیت دانلود سریع (Fast Download)
زمان تحویل سرور بین 24 تا 48 ساعت می باشد
سروری که به شما تحویل داده می شود 100 درصد شبیه به این سرور می باشد
همچنین در صورت خرید وجه برگشت داده نخواهد شد

  • 27015 رفته و سرور را تست کنید حتما قبل از خرید به سرور مچ 5.63.10.148
Plan 4 | CSGO Match Server 16 slot 2 موجود است

تحت استیم (STEAM) با لایسنس قانونی
آنتی چیت استیم (VAC) و تاپ میکس گیم (TMGAC)
آخرین نسخه SourceMod و SourceMetamod
نصب پلاگین های ws , !knife , !glove , !mk! و lvl! (قابل سفارش)
نصب و راه اندازی وب پنل SourceBans برای مدیریت بهتر سرور (قابل سفارش)
دارای پلاگین های امنیتی ، رفع باگ و فان
دارای تمامی مپ های پابلیک
امکان درخواست تغییر ووت آخر مپ
دارای فایروال سخت افزاری
دارای فایروال نرم افزاری
پهنای باند سرور نامحدود
تعداد اکانت ادمینی نامحدود
قابلیت نمایش در لیست Internet بازی
قابلیت دانلود سریع (Fast Download)
زمان تحویل سرور بین 24 تا 48 ساعت می باشد
سروری که به شما تحویل داده می شود 100 درصد شبیه به این سرور می باشد
همچنین در صورت خرید وجه برگشت داده نخواهد شد

  • 27015 رفته و سرور را تست کنید حتما قبل از خرید به سرور مچ 5.63.10.148