سرور کانتر استرایک گلوبال آفنسیو (csgo)

بهترین ها را از ما بخواهید

سرور مچ سی اس گو - پلان 1

Plan 1 | CSGO Match Server
ظرفیت سرور 10 نفر

100,000 تومان
Měsíčně
10,000 Instalační poplatek
Objednat
سرور مچ سی اس گو - پلان 2
  • red>ظرفیت سرور 12 نفر
110,000 تومان
Měsíčně
10,000 Instalační poplatek
Objednat
سرور مچ سی اس گو - پلان 3
  • red>ظرفیت سرور 14 نفر
120,000 تومان
Měsíčně
10,000 Instalační poplatek
Objednat
سرور مچ سی اس گو - پلان 4
  • red>ظرفیت سرور 16 نفر
130,000 تومان
Měsíčně
10,000 Instalační poplatek
Objednat
سرور مچ سی اس گو - پلان 5
  • red>ظرفیت سرور 18 نفر
140,000 تومان
Měsíčně
10,000 Instalační poplatek
Objednat
سرور مچ سی اس گو - پلان 6
  • red>ظرفیت سرور 20 نفر
150,000 تومان
Měsíčně
10,000 Instalační poplatek
Objednat
سرور مچ سی اس گو - پلان 7
  • red>ظرفیت سرور 22 نفر
160,000 تومان
Měsíčně
10,000 Instalační poplatek
Objednat
سرور مچ سی اس گو - پلان 8
  • red>ظرفیت سرور 24 نفر
170,000 تومان
Měsíčně
10,000 Instalační poplatek
Objednat

صفحه اصلی سایت : تاپ میکس گیم