هاست دانلود سی پنل

هاست دانلود پلان 1

پلن 1
فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

هاست دانلود پلان 2

پلن 2
فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

هاست دانلود پلان 3

پلن 3
فضای هاست = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

هاست دانلود پلان 4

پلن 4
فضای هاست = 40 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

هاست دانلود پلان 5

پلن 5
فضای هاست = 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

هاست دانلود پلان 6

پلن 6
فضای هاست = 160 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

صفحه اصلی سایت : تاپ میکس گیم