خرید سرور کانتر استریک 1.6

بهترین ها را از ما بخواهید

سرور ایم 1

نوع سرور = ایم - ای دبل یو پی
ظرفیت سرور = 18 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور ایم 2

نوع سرور = ایم - ای دبل یو پی
ظرفیت سرور = 20 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور ایم 3

نوع سرور = ایم - ای دبل یو پی
ظرفیت سرور = 22 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور ایم 4

نوع سرور = ایم - ای دبل یو پی
ظرفیت سرور = 24 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور ایم 5

نوع سرور = ایم - ای دبل یو پی
ظرفیت سرور = 26 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور ایم 6

نوع سرور = ایم - ای دبل یو پی
ظرفیت سرور = 28 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور ایم 7

نوع سرور = ایم - ای دبل یو پی
ظرفیت سرور = 30 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور ایم 8

نوع سرور = ایم - ای دبل یو پی
ظرفیت سرور = 32 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

صفحه اصلی سایت : تاپ میکس گیم