خرید سرور کانتر استریک 1.6

بهترین ها را از ما بخواهید

Match (mix) Server | سرور مچ معمولی 18 نفره

آنتی چیت uCp و sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور نامحدود
ترافیک نامحدود
آپتایم % 99.9
امکانات
منو آنبن sXe
رادیو فارسی
پنل مدیریت سرور
فست دانلود
فست کانکت
پچ های امنیتی بسیار قوی
قابلیت افزودن پلاگین
فست اسکرین
قابلیت افزودن مپ

Match (mix) Server | سرور مچ معمولی 20 نفره

آنتی چیت uCp و sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور نامحدود
ترافیک نامحدود
آپتایم % 99.9
امکانات
منو آنبن sXe
رادیو فارسی
پنل مدیریت سرور
فست دانلود
فست کانکت
پچ های امنیتی بسیار قوی
قابلیت افزودن پلاگین
فست اسکرین
قابلیت افزودن مپ

Match (mix) Server | سرور مچ معمولی 22 نفره

آنتی چیت uCp و sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور نامحدود
ترافیک نامحدود
آپتایم % 99.9
امکانات
منو آنبن sXe
رادیو فارسی
پنل مدیریت سرور
فست دانلود
فست کانکت
پچ های امنیتی بسیار قوی
قابلیت افزودن پلاگین
فست اسکرین
قابلیت افزودن مپ

Match (mix) Server | سرور مچ معمولی 24 نفره

آنتی چیت uCp و sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور نامحدود
ترافیک نامحدود
آپتایم % 99.9
امکانات
منو آنبن sXe
رادیو فارسی
پنل مدیریت سرور
فست دانلود
فست کانکت
پچ های امنیتی بسیار قوی
قابلیت افزودن پلاگین
فست اسکرین
قابلیت افزودن مپ

صفحه اصلی سایت : تاپ میکس گیم