سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران پلان 1
 • 1گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته
 • 30 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران پلان 2
 • 2گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته
 • 30 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران پلان 3
 • 2گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته
 • 40 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران پلان 4
 • 3گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته
 • 50 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران پلان 5
 • 3گیگابایت رم
 • پردازنده 3 هسته
 • 50 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران پلان 6
 • 4گیگابایت رم
 • پردازنده 3 هسته
 • 80 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران پلان 7
 • 5گیگابایت رم
 • پردازنده 4 هسته
 • 80 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران پلان 8
 • 6گیگابایت رم
 • پردازنده 5 هسته
 • 100 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی ایران پلان 9
 • 8گیگابایت رم
 • پردازنده 6 هسته
 • 200 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک

صفحه اصلی سایت : تاپ میکس گیم