افزودنی های سرور تیم اسپیک | سینوس بات

بهترین ها را از ما بخواهید

پنل کاربری سینوس بات (به صورت کامل) لینوکس

دسترسی کامل به پنل کاربری دارد
امکان ارائه براس سرور تیم اسپیک جدید و قدیمی
امکان اضافه کردن ۲ عدد بات
امکان اضافه کردن سیستم اتورنک
امکان اضافه کردن انواع اسکریپت ها
ترافیک نامحدود
۹۹ درصد آپتایم

  • برای تیم اسپیک های آل ورژن + نسخه های قدیمی تیم اسپیک قابلیت استفاده
پنل کاربری سینوس بات (به صورت کامل ) ویندوز

دسترسی کامل به پنل کاربری دارد
امکان ارائه براس سرور تیم اسپیک جدید و قدیمی
امکان اضافه کردن ۲ عدد بات
امکان اضافه کردن سیستم اتورنک
امکان اضافه کردن انواع اسکریپت ها
ترافیک نامحدود
۹۹ درصد آپتایم

  • استفاده برای تیم اسپیک های آخرین نسخه قابلیت استفاده اصلی
  • برای تیم اسپیک های آل ورژن + نسخه های قدیمی تیم اسپیک به همراه قابلیت استفاده

صفحه اصلی سایت : تاپ میکس گیم