پشتیبانی

سرور مچ کانتراستریک 1.6

سرور مچ کانتراستریک 1.6 تاپ میکس گیم. تمامی سرور های ارئه شده به مشتریان مشابه سرور های اصلی تاپ میکس گیم میباشد. قبل از خرید سرور مچ کانتر استریک 1.6 تاپ میکس گیم حتما سرور مچ آرنا تاپ میکس گیم را تست بفرمایید. ایپی سرور tmgcs.ir:27019 میباشد. سرور های مچ به صورت پیش فرض دارای پلاگین های afk kicke، پلاگین های اختصاصی و آنتی چیت اختصاصی تاپ میکس گیم و .. می باشد. به صورت خودکار و رسیدن تعداد برد های هر تیم به عدد 20 سرور ریسا شده و بازی از ابتدا آغاز خواهد شد. 

خرید سرور پابلیک کانتراستریک 1.6

لیست قیمت و پلان های خرید سرور مچ کانتراستریک 1.6 تاپ میکس گیم

تعداد نفرات : 18 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 1
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 18 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 1
تعداد نفرات : 20 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 2
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 20 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 2
تعداد نفرات : 22 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 3
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 22 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 3
تعداد نفرات : 24 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 4
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 24 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 4
تعداد نفرات : 28 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 5
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 28 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 5
تعداد نفرات : 32 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 6
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 32 نفره
سرور مچ کانتر 1.6 پلان 6
تاپ میکس
تاپ میکس گیم