پشتیبانی

سرور میکس کانتراستریک 1.6

سرور میکس کانتراستریک 1.6 تاپ میکس گیم دارای پلاگین های بروز و قدرتمند و آنتی چیت مخصوص تاپ میکس گیم میباشد. برای خرید سرور میکس تاپ میکس گیم ابتدا سرور های میکس 1 تا 6 تاپ میکس گیم را تسط کرده (tmgcs.ir:27013 – 27018) و سپس اقدام به خرید نمایید. از قابلیت های سرور های میکس تاپ میکس گیم امکان بازی در مود های گان گیم، دث مچ و … میباشد. همچنین برای فان شدن سرور امکان بانی جامپ به آن اضافه شده است. سرور ها دارای مود تمرینیمیباشند که هرکدام از این ویژگی ها را شما میتوانید با مطالعه فایل pdf ادمینی کانتر استریک 1.6 در سرور شخصی خود اعمال نمایید.

خرید سرور پابلیک کانتراستریک 1.6

لیست قیمت و پلان های خرید سرور میکس کانتراستریک 1.6 تاپ میکس گیم

تعداد نفرات : 18 نفره
سرور میکس کانتر 1.6 پلان 1
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 18 نفره
سرور میکس کانتر 1.6 پلان 1
تعداد نفرات : 20 نفره
سرور میکس کانتر 1.6 پلان 2
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 20 نفره
سرور میکس کانتر 1.6 پلان 2
تعداد نفرات : 22 نفره
سرور میکس کانتر 1.6 پلان 3
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 22 نفره
سرور میکس کانتر 1.6 پلان 3
تعداد نفرات : 24 نفره
سرور میکس کانتر 1.6 پلان 4
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 24 نفره
سرور میکس کانتر 1.6 پلان 4
تاپ میکس
تاپ میکس گیم