پشتیبانی

سرور پابلیک کانتراستریک 1.6

سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 تاپ میکس گیم دارای مود پابلیک کانتر بوده و همچنین پلاگین های مخصوص پابلیک بر روی این سرور ها قرار دارد. ایپی سرور پابلیک اصلی تاپ میکس گیم به نشانی tmgcs.ir:27000 بوده و سروری که تحویل شما می گردد مشابه این سرور میباشد. سرور های پابلیک کانتراستریک 1.6 بیشتر جنبه فان داشته و گان های مجیکال در آن باز هستند و بسته به رنک شما در سرور قابلیت استفاده از این گان ها برای شما قرار داده شده است. همچنین در پایان هر راند کوزیکی در سرور پخش خواهد شد که میتوانید آن را فعال یا غیرفعال نمایید. تمامی سرور های تحویل داده شده به مشتریان مشابه با سرور های اصلی تاپ میکس گیم خواهد بود.

خرید سرور پابلیک کانتراستریک 1.6

لیست قیمت و پلان های خرید سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 تاپ میکس گیم

پلان های خرید سرور پابلیک کانتر استریک 1.6

تعداد نفرات : 18 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 1
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 18 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 1
تعداد نفرات : 20 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 2
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 20 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 2
تعداد نفرات : 22 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 3
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 22 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 3
تعداد نفرات : 24 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 4
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 24 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 4
تعداد نفرات : 28 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 5
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 28 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 5
تعداد نفرات : 32 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 6
نوع سرویس : اینترنت
تعداد نفرات : 32 نفره
سرور پابلیک کانتراستریک 1.6 پلان 6

بعد از خرید سرور پابلیک کانتر 1.6  و پرداخت وجه سرور شما بین 6 تا 24 ساعت تحویل میگردد. 

9 مپ اصلی و 9 مپ ایم و تمرینی بر روی سرور های تاپ میکس به صورت دیفالت موجود می باشد که شامل :

de_dust
de_dust2
de_inferno
de_nuke
de_train
de_mirage
de_tuscan
de_aztec
de_cbble
de_aztec

همچنین مپ های :

aim_sk_ak_m4
awp_india
awp_india2

cs_havana
cs_italy
cs_office

de_piranesi
de_prodigy
de_storm
de_survivor
de_torn
de_vertigo

بر روی سرور به صورت پیش فرض قرار دارند.

بله، شما در هر زمانی که بخواهید، میتوانید مپ های جدیدی را سفارش و برروی سرور خود قرار دهید.

تاپ میکس
تاپ میکس گیم