پشتیبانی

نمایندگی سرور تیم اسپیک

نمایندگی فروش سرور تیم اسپیک با دسترسی کامل به YATQA می باشد. تمامی منابع اختصاص یافته به سرور به صورت اختصاصی بوده و با منابع کاملا اختصاصی ارائه می شود. تمامی سرور های ارائه شده بر روی هار های nvme و پر سرعت تاپ میکس گیم قرار دارند. تمامی سرویس های ارائه شده در پلن های نمایندگی تیم اسپیک دارای آنتی دیداس حرفه می باشد.
سرور تیم اسپیک اشتراکی

لیست قیمت و پلان های خرید سرور تیم اسپیک اشتراکی تاپ میکس گیم

تعداد سرور قابل ساخت : 3 سرور
لایسنس اورجینال
نوع سرویس : اینترنت
لایسنس اورجینال
تعداد سرور قابل ساخت : 3 سرور
تعداد سرور قابل ساخت : 5 سرور
لایسنس اورجینال
نوع سرویس : اینترنت
لایسنس اورجینال
تعداد سرور قابل ساخت : 5 سرور
تعداد سرور قابل ساخت : 8 سرور
لایسنس اورجینال
نوع سرویس : اینترنت
لایسنس اورجینال
تعداد سرور قابل ساخت : 8 سرور
تعداد سرور قابل ساخت : 12 سرور
لایسنس اورجینال
نوع سرویس : اینترنت
لایسنس اورجینال
تعداد سرور قابل ساخت : 12 سرور
تعداد سرور قابل ساخت : 16 سرور
لایسنس اورجینال
نوع سرویس : اینترنت
لایسنس اورجینال
تعداد سرور قابل ساخت : 16 سرور
تعداد سرور قابل ساخت : 100 سرور
لایسنس اورجینال
نوع سرویس : اینترنت
لایسنس اورجینال
تعداد سرور قابل ساخت : 100 سرور

منابع نمایندگی سرور های تیم اسپیک تاپ میکس گیم به صورت کاملا اختصاصی می باشد. 

بله، در صورت نیاز به طراحی سایت فروش تیم  اسپیک می توانید در قسمت پشتیبانی نیاز های خود را اعلام کنید تا قیمت برای شما ارسال گردد.

تمامی سرور های ارئه شده توسط تیم تاپ میکس گیم دارای لایسنس اورجینال بوده و در قسمت نمایش لایسن های سرور تیم اسپیک قابل مشاهده می باش.

تاپ میکس
تاپ میکس گیم